Bratislava

Visit our new website www.pietre-vive.org

 

Living Stones Group Bratislava
Contact: Fr. Milan Hudáček SJ – [email protected]  

 

Free Guided Tours 

St. Martin’s Cathedral 

 

Our Service:

Living Stones International Camp 20–27 June 2014 Bratislava

Download the Flyer

 

International Camp Bratislava, work in progress…
VIDEO Living Stones Slovak – Živé Kamene
Evanjelizačný projekt Živé kamene

 

For further information see Calendar and Facebook

 

Our Community

“Living Stones” is a Jesuit project which originates in Italy but has already spread to more cities of Europe. The aim of this project is to announce gospel through sacral art. The project takes place in churches where young people offer guided tours without charge. During these tours they are trying to talk about God to those who come at that time to the temple (mostly tourists). Some young people from Slovakia became enthused by the project hence we joined it. To partake in the project, we each traveled to various places such as Bologna, Prague, Santiago de Compostela, Florence, and Rome during the international Taizé-meeting in 2013. After some experiences with the project Living Stones in other European cities we decided to bring the project to the capital city of Slovakia – Bratislava. Our team constitutes of six young people under the jesuit guidance of father Milan SJ.

“Živé kamene” je jezuitský projekt, ktorý má pôvod v Taliansku ale už sa rozšíril do viacerých miest Európy. Cieľom tohto projektu je evanjelizácia prostredníctvom sakrálneho umenia. Projekt prebieha v kostoloch, kde mladí ľudia bezplatne ponúkajú komentované prehliadky. V rámci sprevádzania sa snažia hovoriť o Bohu tým, ktorí v tom čase prídu do chrámu (väčšinou turistom). Niekoľko mladých ľudí zo Slovenska nadchol tento projekt a preto sme sa ho zúčastnili v  Bologni, v Prahe, v Santiagu de Compostela, vo Florencii, či v Ríme počas medzinárodného silvestrovského stretnutia Taizé 2013. Po niekoľkých skúsenostiach s projektom Živé Kamene v iných európskych mestách sme sa rozhodli priniesť tento projekt do hlavného mesta Slovenska – Bratislavy. Náš tím tvorí šesť mladých ľudí pod jezuitským vedením pátra Milana SJ.

 

Brief Description of the Monument

St. Martin’s Cathedral is the cathedral of the Roman Catholic Archdiocese of Bratislava. It represents one of the main dominant features of the city. For hundreds of years it was the central point of cultural, spiritual, and civic happening. It is situated on the western border of the historical city center below Bratislava Castle. It is the largest, finest, and one of the oldest churches in Bratislava. It is especially known for being the coronation church of the Kingdom of Hungary between 1563 and 1830. Since its consecration in 1452, the cathedral has been going through various changes and rebuilding until even today.

Katedrála sv. Martina je diecéznym chrámom bratislavskej arcidiecézy. Reprezentuje jednu z dominánt mesta. Po stáročia bol stredobodom kultúrneho, cirkevného a spoločenského diania. Je situovaný na západnej hranici historického centra mesta pod Bratislavským hradom. Je to najväčší a tiež jeden z najstarších chrámov v Bratislave. Je známy predovšetkým korunováciami rakúsko-uhorských kráľov medzi 1563 a 1830. Dnešná Katedrála- Dóm Svätého Martina prešiel od svojej posviacky v roku 1452 viacerými premenami a drobnými prestavbami, či prístavbami.

 

Download Flyer

 

Our Team: